header banner
Default

Copenhagen Bitcoin oplever et betydeligt datalæk


Table of Contents

  Der har ikke været styr på håndteringen af personfølsomme data hos Copenhagen Bitcoin.

  Her er flere private oplysninger blevet lækket fra bitcoin-forhandleren, og det har vist sig, at det kan få alvorlige konsekvenser for de berørte kunder.

  Det skriver de på deres hjemmeside.

  For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

  Den 27. januar blev firmaet gjort opmærksom på datalækket, hvor man havde opdaget "et brud på datasikkerheden vedrørende de personoplysninger, vi opbevarer på kunder".

  Herefter har Copenhagen Bitcoin sendt SMS'er ud til de berørte kunder.

  Fejlen skyldes ifølge firmaet en menneskelig programmeringsfejl. På grund af fejlen har udefrakommende kunnet få adgang til de kundedata, som firmaet indsamler.

  Og lækket kan føre til en større eksponering af bitcoin-forhandlerens kunder.

  "Da sikkerhedsbruddet indeholder følsomme oplysninger om vores kunder, gør vi opmærksom på, at hvis tredjemand har fået adgang til dataene og efterfølgende udnytter dem, kan de mulige konsekvenser for vores kunder eksempelvis være identitetstyveri og tab af privatliv", skriver Copenhagen Bitcoin.

  Firmaet oplyser, at der endnu ikke er noget, der tyder på, at kundernes data er blevet udnyttet.

  Har kunder en mistanke om, at deres personoplysninger bliver misbrugt, opfordres der til at kontakte politiet.

  SE og HØR arbejder på at få en kommentar fra Copenhagen Bitcoin.

  Sources


  Article information

  Author: Regina Mckenzie

  Last Updated: 1699174562

  Views: 680

  Rating: 4.3 / 5 (87 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Regina Mckenzie

  Birthday: 1955-04-23

  Address: 9381 Cunningham Station, Howardmouth, MD 25094

  Phone: +3981174759858162

  Job: Investment Banker

  Hobby: Aquarium Keeping, Animation, Magic Tricks, Web Development, Badminton, Coffee Roasting, Survival Skills

  Introduction: My name is Regina Mckenzie, I am a vivid, apt, treasured, unguarded, accessible, accomplished, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.