header banner
Default

Harvard biedt een klasse voor welvarende en beroemde mensen


Economie6 jul '17 12:01Aangepast op 6 jul '17 12:40

Menig topman heeft er gestudeerd: de universiteit van Harvard. De opleiding stort zich nu op nieuw talent, want beroemdheden kunnen er voortaan ook studeren.

Foto: EPA
Foto: EPA

Het is de opleiding die je graag op LinkedIn wil plaatsen, maar Harvard is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Toch heeft de school een nieuwe doelgroep aangeboord: bekende sporters, acteurs en artiesten zijn er binnenkort in het klaslokaal te vinden. De studenten wordt van alles bijgebracht en het is nu al een succes, meldt Harvard. Een ding wil de opleiding niet vertellen: hoe duur zo’n cursus is. Het collegegeld blijft geheim.

Het programma bestaat uit een vierdaagse cursus. In die periode krijgen de celebrity’s de tips and tricks van het opstarten van een onderneming. Sommige deelnemers willen een nieuwe carrière opstarten, anderen willen hun merk nog meer uitbouwen. Laatst afgestudeerde is rapper LL Cool J, maar ook actrice Katie Holmes en voetballer Gerard Piqué (FC Barcelona, man van Shakira) waren er in de schoolbanken te vinden.


Deel dit artikel

VIDEO: Harvard - The Richest University in the World
Company Man

Gerelateerde artikelen

VIDEO: The Most Popular College Majors For America’s Billionaires | Forbes
Forbes

Sources


Article information

Author: Timothy Landry

Last Updated: 1704324003

Views: 976

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Timothy Landry

Birthday: 1967-12-04

Address: 5101 Decker Bypass, Velezville, VT 63976

Phone: +4805980133222895

Job: Fashion Designer

Hobby: Sailing, Web Development, Ice Skating, Telescope Building, Skateboarding, Soccer, Snowboarding

Introduction: My name is Timothy Landry, I am a sincere, intrepid, exquisite, dear, brilliant, skilled, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.