header banner
Default

Cryptoanalyse: Is Ethereum op weg naar $ 2 point 100? - BLOX | Nieuws


Ethereum heeft twee zeer positieve weken achter de rug. De munt bewoog al een tijdje in een zijwaartse trend, maar is hier onlangs uitgebroken. Hiermee lijkt de munt de weg in te zetten naar 2.100 dollar. Laten we naar de grafieken kijken.

Hoe staat ETH ervoor?

VIDEO: Ethereum ETH Price News Today - Technical Analysis Update, Price Now! Elliott Wave Price Prediction!
More Crypto Online

Om te beginnen pakken we de wekelijkse grafiek erbij, waarbij elke candle voor 7 dagen staat. Hier kunnen we ver terugkijken in het verleden, waardoor de belangrijkste prijslevels duidelijk worden. Deze zijn in de onderstaande afbeelding weergegeven als grijze zones en blauwe lijnen.

De grijze zones zijn plekken die in het verleden vaak voor een koersverandering zorgde. Hierdoor blijven deze levels tot op de dag van vandaag belangrijk. Als de prijs hier weer aankomt, zal de munt waarschijnlijk weer van koers veranderen – maar dat hoeft niet.

Op dit moment zit de koers van ETH tussen deze grijze levels van ongeveer 900 en 2100 dollar. Gelukkig zit de koers dichterbij de bovenkant, want de munt wordt op dit moment verhandeld voor 1780 dollar. Daarnaast zijn er twee blauwe lijnen te zien die erg belangrijk waren in de afgelopen maanden.

Uit zijwaartse trend gebroken

VIDEO: $2000 ETHEREUM COMING SOON? (Breaking Now)!! Bitcoin News Today & Ethereum Price Prediction!
Crypto World

Om dit beter te analyseren pakken we er ook even de 4-uurs grafiek erbij. Hier staat elke candle voor 4 uur, en dat is handig om de koers in meer detail te zien. Het is daardoor makkelijker om de bewegingen op de korte termijn te analyseren.

Zoals je ziet bewoog de koers van ETH al voor langere tijd tussen deze twee lijnen. De onderste lijn bevindt zich op een koers van 1550 dollar, en de bovenste lijn ligt daar ongeveer 200 dollar boven met 1745. De munt werd telkens over en weer gestuurd tussen deze twee lijnen, tot deze week.

Sinds kort is de koers boven de lijn van 1745 dollar uitgestegen, waardoor Ethereum nu officieel uit deze zijwaartse beweging is gebroken. Het zou positief zijn als de munt deze weg nu zal vervolgen. Door deze break lijkt de munt een opwaartse trend te starten.

Hierdoor is het eerstvolgende en allergrootste punt van weerstand de grijze zone van 2100 dollar. Het enige wat ervoor kan zorgen dat dit feest niet doorgaat, is als ETH weer terug in de blauwe lijnen valt. In dat geval kunnen we spreken van een ‘fake out’. Maar gezien de marktomstandigheden en het positieve sentiment lijkt deze optie minder waarschijnlijk.

Sources


Article information

Author: Michael Wright

Last Updated: 1699360922

Views: 811

Rating: 3.9 / 5 (85 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Wright

Birthday: 1976-08-19

Address: 6430 Parker Unions Suite 238, Lindabury, IL 15231

Phone: +4883683804044976

Job: Social Media Manager

Hobby: Rowing, Table Tennis, Survival Skills, Sewing, Puzzle Solving, Crochet, Playing Piano

Introduction: My name is Michael Wright, I am a important, dazzling, dedicated, receptive, capable, Open, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.